You are here: Blog
22 augustus 2017

org in bewegingOrganisaties kunnen op allerlei manieren vastlopen. De energie loopt weg en wat eens ‘vanzelf’ ging, verzandt nu in bureaucratie, stroperigheid, machtsspelletjes en ander gedoe. Als je het aandurft om het ‘gedoe’ te benoemen, is de eerste stap gezet. Vervolgens zijn er talloze methoden, middelen, interventies en processen die kunnen ondersteunen bij het opnieuw in beweging krijgen van de organisatie, afdeling of team, naar meer plezier en nieuwe resultaten. Tijdens de masterclass van Managementboek.nl zijn maar liefst zes schrijvers aanwezig om de deelnemers van hun ideeën omtrent het in beweging krijgen van organisaties deelgenoot te maken.

Zingeving in Organisaties

22 mei
2013
Gepubliceerd in Boekrecensies
door

zingeving
Inspireren tot medeverantwoordelijkheid met participerend leiderschap

Hoe neem je als leidinggevende verantwoordelijkheid voor het resultaat en de processen én stimuleer je de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen? Inspireren tot medeverantwoordelijkheid betekent telkens weer op zoek gaan naar de verbinding tussen ieders zingeving en eigen leiderschap in organisaties.

Zingeving in organisaties wordt veelal vanuit het organisatie perspectief bekeken. Vragen als waar de organisatie voor dient, vandaan komt, wat haar overkomt en waar zij naar toegaat passeren dan de revue. Er is ook een ander perspectief dat uit gaat van de medewerker, de individuele mens. Hanneke Elich (senior trainer, coach) en Koen van der Drift (management consultant, schaduwmanager) nemen de deelnemers aan de nvim professionaliseringsavond hiervoor mee in de grondbeginselen van participerend leiderschap.

the shift

De context waarbinnen mensen en organisaties tegenwoordig werken kenmerkt zich door turbulentie, onzekerheid en variëteit. In onze wereld volstaan geen uniforme pasklare inzichten en oplossingen meer, maar is dagelijkse reflectie op kennis en (impliciete) inzichten nodig om de werkelijkheid vorm te geven. We kunnen gerust stellen dat bestaande management routines en conventionele betekenissen aan kracht verliezen. Hoe komt dit? En hoe kijk je naar die nieuwe werkelijkheid?

Leo Witvliet bespreekt de rode draad in de veranderingen van de context en de gevolgen daarvan voor mens en organisatie tijdens de professionaliseringsavond van de nvim. Die rode draad houdt onder andere in dat organisaties niet langer kunnen besturen vanuit command & control, maar toe moeten naar gedecentraliseerde zingeving en acceptatie van diversiteit. Dat vraagt nadere uitleg.

Pagina 1 van 9