You are here: Blog
22 augustus 2017

Heaven-110x110Gedragsverandering in organisaties is een thema dat sterk in de belangstelling staat. De economische omstandigheden dwingen organisaties om anders te werk te gaan. Maar simpelweg een nieuw proces en nieuwe werkwijze introduceren is niet voldoende om mensen mee te krijgen. Die handelen immers nog vanuit oude gewoontes. Hoe verander je dit oude gedrag? Hoe laat je mensen (weer) stralen en hun beste beentje voorzetten? Veel trajecten struikelen helaas bij de laatste horde, net voor de finish: die van het borgen van duurzame gedragsverandering in de organisatie..

 
 
 
 
 
 
Meer resultaat uit je opdracht? Het gebruik van welk model of theorie dan ook, we kunnen niet verbloemen dat we 70% van veranderingen zien mislukken. De 6e professionaliseringsavond van de nvim op 20 juni 2012, gaf geen nieuwe theorieën of modellen, maar beloofde toegang het speelveld te betreden en de tribune met al haar theorie en modellen even te verlaten. Van modellen naar echt waarnemen. Het succes van elke opdracht zit er uiteindelijk in of mensen actie nemen of niet. We hebben niet erg veel toegang tot onze acties, laat staan tot die van anderen. Hoe we de wereld waarnemen heeft hier alles mee van doen merken de deelnemers later op de avond zelf bij een testje.
thiswaythatway thumbIn deze tijd volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op, organisaties veranderen voortdurend. Maar lang niet altijd worden veranderingen succesvol doorgevoerd. Het lijkt erop dat een onderstroom in de organisatie de ontwikkeling tegenhoudt. Ontbreekt het de organisatie aan leervermogen? Ervaring leert dat (interim) managers vooral naar de harde kant van de organisatie kijken: de structuren, systemen en procedures. Met andere woorden: de top van de ijsberg. Maar juist de zachte, onzichtbare factoren bepalen voor een belangrijk deel het resultaat. Delta 5 kijkt vooral onder water, naar de ongeschreven regels. De do’s en don’tsvan een organisatie, deze hebben een grote impact op de performance en op het leervermogen van de organisatie. We kunnen ze dus maar beter leren kennen!