Portfolio - Financiële dienstverlening - Hypotheekbank

PDF
Afdrukken

interim management primair proces

De implementatie van een nieuw automatiseringssysteem in de Midoffice betekent een verlegging van de knip in het proces in de Backoffice. Gaandeweg wordt de hypotheekbank geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis. Regelgeving wordt steeds dwingender en een grote reorganisatie dient plaats te vinden met formatieve consequenties.

De opdracht: het begeleiden van het veranderingsproces in de Backoffice, overgaand in de uiteindelijke reorganisatie naar één Primair Proces bestaande uit voormalig Midoffice en Backoffice. Invoeren van risicobeheersingsmaatregelen als onderdeel van het project Bank in Control. Onderzoek naar en implementatie van een concept gericht op flexibele capaciteitsinzet.

interim management backoffice

Het vertrek van de manager op het moment dat een nieuw proces zich aandient in de day-to-day business komt ongelegen. Werving van een nieuwe manager verloopt trager dan voorzien.

De opdracht: vervangingsmanagement met specifieke opdracht ten aanzien van het invoeren van sturingsinstrumenten en kwaliteitscontrole én een nieuw proces inclusief werving van de daarvoor benodigde formatie.