Portfolio - Non Profit - Idieële organisatie

PDF
Afdrukken

Procesbegeleiding en kwartiermaken

Vier ideële organisaties wensen, ieder behoud met de eigen identiteit, meer samen te werken aan de interculturalisatie van de samenleving.

De opdracht: onderzoek naar en begeleiding van het proces om te komen tot een samenwerkingsverband tussen de vier organisaties. Vervolgens als kwartiermaker vorm en inhoud geven aan dit samenwerkingsverband met o.a. aandachtsgebieden in financiën, menskracht en organisatie van de activiteiten.