Privacy en Cookie Statement

De ManagementZaak BV neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. De ManagementZaak BV heeft dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van De ManagementZaak BV bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door De ManagementZaak BV

De ManagementZaak BV kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten van De ManagementZaak BV bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. De ManagementZaak BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: De ManagementZaak BV gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt De ManagementZaak BV de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van De ManagementZaak BV. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van De ManagementZaak BV en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bezoekersgegevens: op de website van De ManagementZaak BV (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

De ManagementZaak BV kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal De ManagementZaak BV de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

De ManagementZaak BV maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

De ManagementZaak BV maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

De ManagementZaak BV maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt De ManagementZaak BV inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan De ManagementZaak BV de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl]

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. De ManagementZaak BV draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De ManagementZaak BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor De ManagementZaak BV jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt De ManagementZaak BV jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar j.twigt@managementzaak.nl De ManagementZaak BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

De ManagementZaak BV neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De ManagementZaak BV heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door De ManagementZaak BV of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door De ManagementZaak BV verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met De ManagementZaak BV via j.twigt@managementzaak.nl .

www.managementzaak.nl is een website van De ManagementZaak BV, als volgt te bereiken:
Adres: Langs de Wal 27, 3961 AB  Wijk bij Duurstede
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 30192753
Telefoon: +31 (0)6 53 595891
E-mailadres: j.twigt@managementzaak.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door De ManagementZaak BV, verzoekt De ManagementZaak BV je om zo snel mogelijk contact met De ManagementZaak BV op te nemen via j.twigt@managementzaak.nl . De ManagementZaak BV zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

De ManagementZaak BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement.